1091242663_264948

1091242663_264948

———————————————-

5+8=13
13×4=52
52+8=60

———————————————-

ممنون
ولی متوجه نشدم

———————————————-

خواهش می کنم
مجموع دو عدد ×یک واحد کوچکتر از عدد اول+عدد دوم

———————————————-

متشکرم ??

———————————————-

خواهش می کنم

دیدگاهتان را بنویسید