?انبارهای کیک‌های مشکوک پلمب شد/ مردم نگران نباشند ➖رئیس…

?انبارهای کیک‌های مشکوک پلمب شد/ مردم نگران نباشند

➖رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران:
?جاسازی قرص از نظر فنی نمی‌تواند در خط تولید اتفاق افتاده باشد.
?چند انبار نگهدارنده کیک‌های آلوده به قرص پلمب شد.
?اگر این قرص‌ها در خط تولید جاسازی شده بود، بعد از قرار گرفتن در کوره تغییر رنگ می‌داد و ‌اگر این قرص‌ها در خمیر کیک بودند نیز تغییر شکل می‌دادند.
?رنگ سفید و سالم بودن قرص‌ها نشان می‌دهد که جاسازی قرص‌ها بعد از تولید و پیش از توزیع اتفاق افتاده است.
?جاسازی قرص در کیک ممکن است به قصد قاچاق یا آسیب زدن به افکار عمومی و ایجاد تشویش و نگرانی انجام شده باشد.
?اگر هدف از جاسازی قرص در کیک‌ها مسمومیت و آسیب‌زدن بود، می‌توانستند با دسترسی به خمیر کیک، قرص را به صورت مایع در کیک، مخلوط و آن را مسموم کنند./ایسنا
T.me/pgnews

دیدگاهتان را بنویسید