✅فیلم آموزشی علوم ?فیلم مناسبی از چگونگی نحوه وقوع زمین…

✅فیلم آموزشی علوم
?فیلم مناسبی از چگونگی نحوه وقوع زمین لرزه بصورت انیمیشن

? کانال پایه ششم??
? @T_payee6

معلمان و والدین عزیز به ما بپیوندید?

دیدگاهتان را بنویسید