‍ ‍ احمد شاملو تکیه کلامش بود؛ فرق نمی‌کرد موقع سلام یا…

‍ ‍ احمد شاملو
تکیه کلامش بود؛
فرق نمی‌کرد موقع سلام یا وقت خداحافظی، می‌گفت
“تنور دلت گرم…”
معنی این جمله را بعدها فهمیدم…
هرجا که از دلم مایه گذاشتم و اتفاق خوبی افتاد یاد حرفش افتادم
انگار تنور دلت که گرم باشد نان مهربانی‌اش را می‌خوری
هرچه دلت گرمتر، مهربانی‌ات بیشتر و روزگارت آبادتر است

“ای دوست تنور دلت گرم”

درودبرخوبان
صبحتان پرازمروارید مهربانی

21آذر ماه یاد روز شاعر برف وسپیدی

#احمد_شاملو

‍ زادروزت مبارک ای همه تن آزادی ،ای همه چشم شوق ،ای مرد بلند قامت اندیشه!
??
@bare30p

دیدگاهتان را بنویسید