پس من برم پیش دستی کنم سروش و بزنم ؟

پس من برم پیش دستی کنم سروش و بزنم ؟

———————————————-

بله
ضرر نداره

———————————————-

سروش خوب نیستش میگن

———————————————-

چاره ای نیست
منم دارم نصب می کنم
خدا بخیر بگذرونه

———————————————-

الهی آمین

———————————————-

آمییییییییییییین

دیدگاهتان را بنویسید