نیایش صبحگاهی ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ به ﺭﺳﻢ ﺁﻥ ﭘﺮﺳﺘﻮﻫﺎﯼ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺧﻮﺭﺩﻩٔ ﺗﺎ…

نیایش صبحگاهی

ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ
به ﺭﺳﻢ ﺁﻥ ﭘﺮﺳﺘﻮﻫﺎﯼ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺧﻮﺭﺩﻩٔ ﺗﺎ بیکران در کوچ 
مرا هم مست باران کن …
ﻣﺮﺍ هم روشنایی بخش …
الهی چون اقاقیهای بی‌تاب شب باران …
مرا بی‌تاب خود گردان …
خدایا …
ﭼﻮﻥ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﻫﺎ که از ﺷﺒﻨﻢ , ﻫﻮﺍﯼ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﻧﺪ …
ﻭ ﭼﻮﻥ ﮔﻠﻬﺎﯼ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ که ﺑﯽ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻣﯽ‌ﻣﯿﺮﻧﺪ …
به ﻣﺎ ﻫﻢ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺁﻣﻮﺯ …
ﺍﻟﻬﯽ ﭼﻮﻥ ﺷﺐ ﺑﺎﺭﺍﻥ که ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ ﭘﺮ ﻣﺮﻏﺎﻥ ﻋﺎﺷﻖ را …
ﺑﺸﻮﯼ ﺍﺯ ﺩﻝ …
ﺑﺸﻮﯼ ﺍﺯ ﺩﯾﺪﻩ،،, از پندار ،،,
از گفتار،، از کردار ،، تمام آنچه نازیباست …

آمین
@Shah_Fal ?♥️

دیدگاهتان را بنویسید