لحظه های شاد من را با غمت آخر نکن قلب تنهای مرا بی یار و…

لحظه های شاد من را با غمت آخر نکن
قلب تنهای مرا بی یار و بی یاور نکن

ماه شبهای  منی  بر قلبِ بی تابم  بتاب
با نبودت خانه را بی ماه و بی اختر نکن

می کُشی آخر مرا با خنجر بی مهری اَت
عزم مرگ عاشق خود با چنین خنجر نکن

ازچه رو قلب مرا بازیچه ی خودکرده ای؟
می روی… اما دگر این قصه را از سر نکن

من که میدانم  شبی آخر رهایم می کنی
گفته بودم بی تو میمیرم ولی…باور نکن

#شیوا_صالحی

دیدگاهتان را بنویسید