شب گذشته ⭕️‍‍کربلا قیام‌‌ مردم عراق همچنان با قدرت ادامه…

شب گذشته

⭕️‍‍کربلا قیام‌‌ مردم عراق همچنان با قدرت ادامه دارد. انقلابیون لحظه ای خیابانها را رها نمی کنند. عراق گام بە گام بە سوی پیروزی.

دیدگاهتان را بنویسید