حتماً کانال سروش رو انتخاب می کنید

حتماً
کانال سروش رو انتخاب می کنید

———————————————-

نه لینک وکه میزنم خودبخود صفحه ورود به سروش میاد مگه زوری ه؟

———————————————-

نمی دونم
حتماً کانالشون رو بردن سروش
به خاطر شایعه هایی که هست

———————————————-

وات ساپ دارید؟

———————————————-

بله

دیدگاهتان را بنویسید