تشیع پیکرشهیدقیام آبان #میلاد_حمیداوی که بدست سرکوبگران…

تشیع پیکرشهیدقیام آبان #میلاد_حمیداوی که بدست سرکوبگران به شهادت رسید
مردم #اهواز تعهد بسته اند انتقام خون شهیدان وطن را خواهندگرفت وجام زهری دیگربه دجالیان بنوشانند.
✊روحش شاد یادش گرامی راهش پر روهروباد?
#نه_میبخشیم_و_نه_فراموش_میکنیم

دیدگاهتان را بنویسید