ای وای اگر بوسه بخواهی ز من امشب آغاز شود جنگ خوش تن به…

ای وای اگر بوسه بخواهی ز من امشب

آغاز شود جنگ خوش تن به تن امشب

حک کرده ام از عشق به کاغذ دو سه بیتی

از شاعر شیرازی شیرین سخن امشب

شب_بوی شب امشب شده شاهد که شکستم

از عطر تنت شیشه ی آن نسترن امشب 

آغاز سراییدن یک عمر دو بیتی است

برگ گل چسبیده به این پیرهن امشب

بگذار کمی مست تر از هر شب دیگر 

دستان خودت بین دو دستان من امشب

مستم کن از این لحظه و بگذار بمیرم

بی واهمه بگذار مرا در کفن امشب

دیدگاهتان را بنویسید