افرادی که توانایی خرید “سلاح گرم” را ندارند این کلیپ را…

افرادی که توانایی خرید “سلاح گرم” را ندارند این کلیپ را ببینید و تهیه کنند با کمترین هزینه مالی.

(بانوان مبارز هم می‌توانند استفاده کنند)

دیدگاهتان را بنویسید