1134043354_241341

1134043354_241341

———————————————-

ببخشید‌جواب‌این‌سوال‌ها‌چی‌میشه؟

———————————————-

بزرگوار یه سوال یا همه???

———————————————-

اگه‌براتون‌امکان‌داره??

———————————————-

دانش آموزی??؟

———————————————-

نه‌عزیزم‌بنده‌اولیای‌دانش‌آموزم‌

———————————————-

خوشبختم عزیزم بزارید اول خودش حل کنه بعد بفرستید اگه جایی اشتباه بود در خدمتیم?

———————————————-

اوکی‌ممنونم‌

———————————————-

سلامت باشید

———————————————-

1134043354_241370

———————————————-

سپاس‌بزرگوار???

———————————————-

1134043354_241373

———————————————-

خواهش میکنم

———————————————-

ببخشید‌جواب‌این‌سوال‌ها‌درسته؟

———————————————-

بله

———————————————-

ممنون

———————————————-

خواهش

دیدگاهتان را بنویسید