1091242663_264936

1091242663_264936

———————————————-

کلاس درس مکتبخانه ای

———————————————-

زمان مکتب جلو شاگردا میز بوده اینجوری بندگان خدا اذیت میشن

———————————————-

تدارکات ضعیفه

———————————————-

دفعه دیگه شاید بگم بالش بیارن به جای میز انقدر خوششون اومده بود کلاس نمیرفتن

دیدگاهتان را بنویسید