1091242663_264933

1091242663_264933

———————————————-

سلام چون تعداد یکی ها را میخواد و ما باید مجموع بسته های باز شده و یکی ها را پیدا کنیم که ۴۳ تا میشه

———————————————-

سلام . به این صورت میشه???

———————————————-

۴۳ غلطه؟

———————————————-

سلام همکار عزیز در تقسیم عدد 40 نوشته میشه ،43 اشتباه است.

———————————————-

میدونستم‌۴۳ میشه به دانش آموزان ام ۴۰ تا گفتم ،شک داشتم ،چکار کنم به نظرتون؟

———————————————-

اشتباه نوشته شده باید بگه 43

دیدگاهتان را بنویسید