? رای ديوان عالی کشور: برابری ديه زن و مرد در تصادف های…

? رای ديوان عالی کشور: برابری ديه زن و مرد در تصادف های فوتی و غير فوتی
?دیه به راننده متخلف هم تعلق می‌گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید