✅ چگونه می توان درس های #حفظی را #بهتر و موثرتر بخوانیم؟…

✅ چگونه می توان درس های #حفظی را #بهتر و موثرتر بخوانیم؟

١- #نت_برداری از نوشته:
نت برداری خود شاخه ای جدا از علم را به خود اختصاص داده. اگر نیاز دارید در دروس حفظی #پیشرفت کنید، از تکنیک های نوین #نت_برداری استفاده کنید. نوشتن کلمات کلیدی، جملات مهم و سر فصل ها شما را در یادآوری آنها یاری می کنند.

٢- فلش کارت ها:
#فلش_کارت نیز یکی از لوازم کمک آموزشی مخصوص #حفظ و #یادآوری فرمول ها و متون کوتاه است. می توانید با تهیه ی یک سیستم فلش کارت یا ساخت آن در خانه، #کمک شایانی به حفظیات خود کنید.

٣- تمرین و #تکرار به همراه دوستان:
تکرار باعث ته نشین شدن مطالب و اطلاعات در مغز شما می شود. هر چه تکرار #بیشتر باشد، احتمال از بین رفتن اطلاعات در مغز شما ، #کمتر می باشد. تمرین و تکرار را به همراه #دوستانتان انجام دهید تا از خستگی و یکنواختی آن جلو گیری شود.

دیدگاهتان را بنویسید