یک ضرب ‌المثل قدیمی میگوید: اگر میخواهید قوی باشید، تظاهر…

یک ضرب ‌المثل قدیمی میگوید: اگر میخواهید قوی باشید، تظاهر به قدرت کنید.

اگر جسمتان فعال باشد، اتوماتیک ‌وار این حالت در شما پدید می‌آید. حالت‌های جسمی و تصورات درونی کاملاً به هم ارتباط دارند. اگر یکی از آن‌ها را تغییر دهید ، دیگری نیز تغییر خواهد کرد. وقتی از نظر جسمی خسته هستید یا بدنتان درد می‌کند، دید شما به دنیا متفاوت از زمانی‌است که سرحال هستید. تغییرات بدنی، ابزار قدرتمندی برای کنترل مغز است…

?آنتونی رابینز

SINVIA
@weed_lash

دیدگاهتان را بنویسید