کار قشنگ و قابل تامل انیمیشن خارتون در مورد برخی…

کار قشنگ و قابل تامل انیمیشن خارتون در مورد برخی سیاست‌های ضدمردمی که با چندتا مصاحبه توی صداوسیما جمع وجورش و می‌کنن

هوشیاری مردم در قطع یک دست و یک پای مردم کار دست دشمن داد?

@moallemshad

دیدگاهتان را بنویسید