پس کی تبریزتعطیل میشه ?

پس کی تبریزتعطیل میشه ?

———————————————-

قای یوخدی که

———————————————-

آنفولانزا اورا یتشمیپ؟؟؟

———————————————-

بیز بی هفته دی تعطیلوخ???

———————————————-

بخته ورلر

———————————————-

چرا چندمورد فوتی هم بود بیمارستان سینا برای انفلونزایی ها مختص شده

———————————————-

هاراسوز

———————————————-

یا الله تعطیل نکردن??

———————————————-

??????

———————————————-

یوخ سپردیم به باد وباران حلش کنه

———————————————-

گ ل س ت ا ن

———————————————-

سیلیم؟؟؟

———————————————-

خوش به حالتون

———————————————-

نمیدونستم

———————————————-

دیگه دوستان بجای ما میرین مدرسه??

———————————————-

جبرانی گدنده کلاسا حالوزی سوروشاروخ?

———————————————-

مفت پول ورمزلر

———————————————-

ایشالا اوو موقده حالمز خوشدی ??

———————————————-

اولدروخ اگه ورمسلر ???

———————————————-

آلاه حالوزی همیشه خوش السین

———————————————-

ساغول ایشالاسوزنن بله???

دیدگاهتان را بنویسید