همکاران اگه دانش آموزان نسبت به توانمندیهایی که ایران…

همکاران اگه دانش آموزان نسبت به توانمندیهایی که ایران داشته بی اطلاع هستندیانسبت به نام ایران احساس بددارند چه راهکارهایی درمورددارید؟

———————————————-

هر چه میدونید بهشون بگین. چون رسالت سنگینی بر عهده شماست

———————————————-

من که نمیتونم دروغ بگم در این مورد….
ممکنه سکوت کنم ولی نمیتونم دروغهای آرمانگرایانه بگم

———————————————-

من که نگفتم دروغ بگین. گفتم هر چه میدونین و واقعیت هست به بچه ها بگین

———————————————-

نمیشه که گفت
میشه ؟؟؟؟

———————————————-

سکوت بهترین پاسخ است
دروغ ، هرگز
نباید بچه ها را نا امید کنیم اونها هزار امید و آرزو دارن ??

———————————————-

ولی به نظر من باید در حد درک بچه ها از تاریخ ایران برای آنها بگیم که افتخار کنند به ایرانی بودنشان.

دیدگاهتان را بنویسید