مگه گلستانی ها ترکی بلدند چه خوب

مگه گلستانی ها ترکی بلدند چه خوب

———————————————-

عزیزیم آذربایجانیوخ بردا زندگی الی یورخ?

———————————————-

بردا تعطیلی چوخدی جلدوخ برااااا????

———————————————-

نه قشه خوش اولاسوز

———————————————-

بیزد گله

———————————————-

ساغول سوزنن بله???

———————————————-

خدمت واروخ??

———————————————-

خانم ستار پور بی زحمت مونی پاک الیسوز??

دیدگاهتان را بنویسید