سلام لطفا سوال ۲ را راهنمایی کنید

سلام لطفا سوال ۲ را راهنمایی کنید

———————————————-

تقسیم بر دو می شه

———————————————-

سوال ۲ نزدیکترین عدد اعشاری

———————————————-

87/924

———————————————-

۸۷/۹۲۴

———————————————-

ممنونم

دیدگاهتان را بنویسید