بله قبول دارم که کلاس های ضمن خدمت این زمان فایده زیادی…

بله قبول دارم که کلاس های ضمن خدمت این زمان فایده زیادی نداره چون از همکارانم شنیدم

———————————————-

1091242663_264863

———————————————-

به نظر من فقط خودتون باید با توجه به کلاستون تدریس رو انتخاب کنید و ببینید با چه نوع تدریسی کلاس پیش میره بیشتر کلاس رو به عهده دانش آموزانتون بگذارید شما فقط یک راهنما براشون باشید

———————————————-

1091242663_264874

———————————————-

البته اون موقعی که برای ما کلاس ضمن خدمت می گذاشتن بیشتر از استادان دانشگاه و یا دکترا داشتن می آوردن

———————————————-

ویا دانشگاه می رفتیم اونجا تدریس می کردیم و استادان خوبی هم داشتیم

دیدگاهتان را بنویسید