این‌جا هرشب خیال توست که ماه را به خلوت من دعوت میکند!…

این‌جا هرشب
خیال توست که ماه را به
خلوت من دعوت میکند!

نمی دانم‌
کدام شب انتهای دلتنگی دل
بی قرار من خواهد بود؟

#مینو_پناهپور

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شبتون به مهر❤️

دیدگاهتان را بنویسید