1134043354_241030

1134043354_241030

———————————————-

کسی نمیدونه?

———————————————-

سلام
می.شه 119
از 200تا 299مي شه 100تا.
از 120تا 129هم می شه 10تا
102-112-132-142-152-162-172-192هم می شه 9تا
پس می شه 119تا

———————————————-

مرسی عزیز

دیدگاهتان را بنویسید