?? به او که دور است بگویید : در اندیشه ی تو در هوایی بغض…

??

به او که دور است بگویید :
در اندیشه ی تو
در هوایی بغض آلود
یادت را نفس می کشم ..
به او که گاهی هست
و گاهی نیست بگویید :
بوی عطرِ سیبِ دستهایت
هنوز در این حوالی
به مشام می رسد ..
به او محبوبه یِ پاییزی ٬ بگویید :
که مدار دلخوشی هایم
به دور او می چرخد .‌‌.
به آن باده ی ناب
به آن سَروِ خَرام
به آن قُرصِ قَمَر
به او بگویید : دوستش دارم …

??

دیدگاهتان را بنویسید