#پ_2192 #نسبت_مرکب در این نوع نسبت یک فرد با نسبت های…

#پ_2192

#نسبت_مرکب

در این نوع نسبت یک فرد با نسبت های متفاوت وجود دارد که باید آن را مساوی کرد تا نسبت واقعی هر فرد مشخص شود.

مثال:

نسبت سن مریم به شبنم 2به 3 و نسبت سن شبنم به لاله 4به5 است. اگر شبنم 24ساله باشد سن هر کدام را بیابید.

حل:

شبنم یک نفر است اما بی انصافی است که دو نسبت داشته باشد!

پس باید نسبت او را برابر کنیم.

بین نسبت 3و4نسبت مساوی که همان کوچک ترین مضرب مشترک ان دو است 12است.

پس اگر شبنم دادای نسبت 12 باشد

مریم دارای نسبت8 و

لاله دارای نسبت15

خواهد بود.

چطور؟

با یک تناسب ساده داریم

8/12=□/24

پس مریم 16 سال

و بطریق مشابه

لاله30 ساله است.

《امانتدار باشیم 》

@mahdiahmadileedari

@riazieducation96..

دیدگاهتان را بنویسید