پاییز این زیبای دل فریب با آن همه ناز و کرشمه عزم‌ رفتن…

پاییز این زیبای دل فریب با آن همه ناز و کرشمه
عزم‌ رفتن دارد.
چند صباحی دگر عاشقانه هایش را جمع میکند و می رود.
تا یلدا بیاید و دلبری هایش را برای
یک شب هم‌ که شده به رخ زمستان‌ بکشد.
زمستانی که با سوزی از سرما و برف می پوشاند برگ های جامانده از پاییز را
تا برای همیشه مدفون کند خاطرات این فصل دلبرانه را.
این‌ روزهای آخرین ماه و ته تغاری پاییز را با عیش نوش کنید که زمستان فصلی سرد و بی رحم است
خشک می کند هرآنچه که بویی از تازگی دارد..

دیدگاهتان را بنویسید