هنوز اول راهم و تجربه زیاد ندارم

هنوز اول راهم و تجربه زیاد ندارم

———————————————-

کم کم تجربه هم کسب می کنید منم طی سالهای تدریسم تجربه های زیادی کسب کردم همیشه تابستان ها که تعطیل بودم در فکر این بودم که راهکارهایی برای تدریسم پیدا کنم البته من دوره های ضمن خدمت زیادی دیدم و خیلی موثر بوده

———————————————-

ضمن خدمتو حقیقتا قبول ندارم . چون بیانشون ضعیعه واقعا .
اما کلاسهای زیادی رفتم راجب فن تدریسی

دیدگاهتان را بنویسید