همکاران کدوم هسته خاصیت مغناطیسی زمین را ایجاد میکنه؟

همکاران کدوم هسته خاصیت مغناطیسی زمین را ایجاد میکنه؟

———————————————-

هر دوتاش

———————————————-

هسته داخلی

———————————————-

کتاب خیلی سبز نوشته خارجی!

———————————————-

هسته خارجی . در کل حرکت مواد مذاب هسته خارجی که آهن دار هستند سبب ایجاد میدان مغناطیسی زمین میشه .توضیحاتشم بخونید??

———————————————-

1091242663_264731

———————————————-

سپاس

———————————————-

?شب بخیر

———————————————-

شب خوش

دیدگاهتان را بنویسید