سوال علمی _با _ پاسخ ?✅? چرا در اثر برخورد ورقه عربستان…

سوال علمی _با _ پاسخ ?✅?

چرا در اثر برخورد ورقه عربستان با ورقه ایران .. درکتاب علوم به وقوع زلزله هایی با بزرگی کمتر از ۵ ریشتر در نواحی غرب وجنوب غربی ایران ایران اشاره شده…
یعنی زلزله های بزرگتری روی نمیده .. چراا ؟؟؟؟

سلام. میانگین زلزله ها کمتر از ٥ ریشتره زیرا سنگهای زاگرس رسوبی هستن و به واسطه مقاومت کمتر نسبت به سنگهای آذرین و دگرگونی براحتی می شکنند و در نتیجه گسل های سطحی زیادی را ایجاد کرده که نمی گذارد زیاد تنش ذخیره شود و زود آنرا آزاد می کند و مطمئنن زلزله های بالای ٧ ریشتر از استثنا های این زون بوده و در اعماق بیشتر و در پی سنگ دگرگونی زیر زاگرس اتفاق افتاده.
آخرین زلزله بالای ٧ ریشتر زاگرس در سال 1288 در منطقه درود لرستان بود که آنهم در پی سنگ دگرگونی زاگرس رخ داده

دیدگاهتان را بنویسید