سلام دورباغچه یعنی محیطش پس ما محیط باغچه مستطیل شکل را…

سلام
دورباغچه یعنی محیطش پس ما محیط باغچه مستطیل شکل را بدست آورده و وقتی محیط را حساب کردیم این محیط باغچه طول توری میشه و عرضم که ۵۰ سانتی متر داده پس مساحت توری را بدست می آوریم .
نکته :
دقت کنید چون واحد مساحت را متر مربع داده پس عرض توری را از سانتی متر به متر تبدیل کرده و در طول ضرب کنید .
(۱/۸+۴/۵)×۲=۱۲/۶
محیط،باغچه =طول توری
۵۰÷۱۰۰=۰/۵
عرض،توری ???
۱۲/۶×۰/۵=۶۳✔️
متر مربع مساحت توری

———————————————-

سپاسگزارم?

دیدگاهتان را بنویسید