سلام جواب جاخالی دوم و سوال عوامل موثر بر گسترش هنر و…

سلام جواب جاخالی دوم
و سوال عوامل موثر بر گسترش هنر و معماری را در دروره ی صفویه بنویسید
رو میخواستم

———————————————-

گنبد

———————————————-

تشکیل حکومت قدرتمند و یکپارچه .حمایت فزمانروایان از هنرمندان.تجارت و بازرگانی.امنیت در راه ها

———————————————-

☺ممنون❤️❤️

دیدگاهتان را بنویسید