ای سلامم ای سرودم ، در اینجا منادا وطن هستش ؟؟ ممنونم از…

ای سلامم ای سرودم ، در اینجا منادا وطن هستش ؟؟ ممنونم از پاسخگوییتون

———————————————-

وطن

———————————————-

سپاس فراوان بزرگوار

———————————————-

تدریس،این درس،در گروه هست

———————————————-

سلام .اصلا مناد ر ای سلامم وجود ندار وفعل محذوف دارد.ویک.جمله دارد.مجموع بند اول ۷ جمله.

———————————————-

ای وطن سلامم تو هستی
ای وطن سرودم توهستی ؟؟

دیدگاهتان را بنویسید