1134043354_240875

1134043354_240875

———————————————-

عزیزم بهتون گفتم این سوال شما نگفته حل کنید هدف اثبات روش کسر اول ضربدر معکوس کسر دوم هست که چرا تقسیم با این روش حل میشه
شما حلش کردین و درست حل شده

———————————————-

مرسی خواستم مطمن شم که درست توضیح دادم من اینجوری در کلاس توضیح دادم

———————————————-

خواهش عزیزم .بله شما درست حلش کردین

———————————————-

??????

———————————————-

1134043354_240883

دیدگاهتان را بنویسید