?نامزد رد صلاحیت شده ریاست جمهوری، برای نمایندگی مردم یزد…

?نامزد رد صلاحیت شده ریاست جمهوری، برای نمایندگی مردم یزد در مجلس ثبت‌نام کرد.
?آزاد کردن و سهمیه‌بندی تریاک از وعده‌های انتخاباتی اوست.
▪️از مدافعان چندهمسری و افزایش جمعیت با داشتن ۴ همسر و ۱۷ فرزند است
@pgnews

———————————————-

آبروی لباس روحانیت رو هم نبر حاجی

———————————————-

شبیه داعشی هاست???

———————————————-

کی من
یا این یزدیه

———————————————-

???

———————————————-

دور از حضور شما

———————————————-

??

دیدگاهتان را بنویسید