?#برنامه_کامل_تعالی 98-99 با تمامی جزئیات و طراحی شکیل و…

Download

?#برنامه_کامل_تعالی 98-99
با تمامی جزئیات و طراحی شکیل و ناب
متناسب با #برنامه_عمل_منطقه ای
درقالب WORD و قابل تغییر
تعداد صفحات 65 صفحه
کاری جدید براساس ساحت ها
ویژه مدیران متوسطه یک و دو

دیدگاهتان را بنویسید