? چرا #چشم_چرانی باعث ایجاد فقر می شود❓ بحث ما مذهبی نیست…

? چرا #چشم_چرانی باعث ایجاد فقر می شود❓
بحث ما مذهبی نیست بلکه از دیدگاه انرژیکی بررسی می کنیم که چرا باعث دور شدن برکت و ثروت در زندگی می شود؟❌ تا بحال فکر کرده اید چرا گاهی به شدت سطح انرژی ما افت می کند و در نهایت موفقیت ما کاهش پیدا می کند. شک نکنید فرمان الهی حکمتی دارد که در نهایت به نفع ماست. در کانال زیر با اسراری آشنا می شوید که شما را بصورت تضمینی به آرامش سلامتی و ثروت می رساند?
https://telegram.me/joinchat/BOCpTDv7C16KsZw86kvCxA

دیدگاهتان را بنویسید