?ملاک تشخیص خواندن چیست ؟ ???١)اختلالات ویژه در تشخیص…

?ملاک تشخیص خواندن چیست ؟

???١)اختلالات ویژه در تشخیص شنیداری اگر فرد مهارت تشخیصی شنیداری مطلوبی داشته باشد، بیانگر آن است که موفقیت در خواندن او حتمی است.

???٢)اختلالات ویژه در توالی حافظه دیداری بیانگر عدم موفقیت در خواندن است.

???٣)اختلالات ویژه در تحلیل کلمه از طریق صوت با املاح بیانگر عدم موفقیت در خواندن است.

???٤)افت در پیشرفت خواندن نسبت به سن تقویمی ، سن هوشی، کلاسی.

???٥)افت در دقت ، سرعت خواندن و سرعت درک

دیدگاهتان را بنویسید