چه کسانی مثل غذا وچه کسانی مثل دارو وچه کسانی مثل بیماری…

چه کسانی مثل غذا وچه کسانی مثل دارو وچه کسانی مثل بیماری هستند؟؟؟؟

———————————————-

غذا .. پدر و مادر و معلم
دارو ..دکتر و دوستان
بیماری..افراد ستمگر و نادان و دوستان ناباب

———————————————-

خیلی ممنون بزرگوار

———————————————-

خواهش

دیدگاهتان را بنویسید