هرچی سوال چوب کبریتیه میارم اینجا??

هرچی سوال چوب کبریتیه میارم اینجا??

———————————————-

بازیه جالبیه اسمش چیه؟

———————————————-

جالب شد

———————————————-

???

———————————————-

آخه دیشب یا پریشب هم فکر کنم شمابودید از این بازی سوال گذاشتید آره؟اوناهم جالب بودن

———————————————-

آره
میگم دیگه هرچی با چوب کبریت باشه بلد نیستم میارم اینجا ?

———————————————-

حالا اسمش چیه؟

———————————————-

گفتم دیگه جالب شد

———————————————-

ها این اسم بازیه ؟!??

———————————————-

پ ن پ اسم منه?

———————————————-

فکر کردم جمله تون خبری بود درباره بازی توضیح دادین?????

———————————————-

نه بابا بیکارم مگه?

———————————————-

خو فکر کردم حالا مسخره کن شما??

———————————————-

مسخره نکردم ???

———————————————-

بله معلوم بود?

دیدگاهتان را بنویسید