میشه چن تا جمله منادا بگین

میشه چن تا جمله منادا بگین

———————————————-

در شعر ای،وطن منادا زیاد،هست

———————————————-

آخه گفته به دلخواه بنویس نخواستم از درس باشه خودم 8تا پیدا کردم

———————————————-

خواهرم بیا.
ایها الساقی
علی درس بخوان.
خدایا
یاایها الناس

———————————————-

مرسی

دیدگاهتان را بنویسید