مدرسه یا «امتحان‌سرا»؟ مدرسه، جایی برای مهارت‌آموزی و…

مدرسه یا «امتحان‌سرا»؟

مدرسه، جایی برای مهارت‌آموزی و انتقال دروس مختلف است و برای ارزیابی بچه‌ها در زمان‌های مشخصی از سال از دانش‌آموزان امتحان گرفته می‌شود.

امتحانات پایان ترم و البته در این فاصله آزمونک‌هایی هم برای آمادگی و محک زدن دانش‌آموزان گرفته می‌شود تا معلم بداند سطح یادگیری و انتقال دروس چقدر است و بچه‌ها پیش‌زمینه داشته باشند.

این آزمون‌ها در واقع چندان جدی نیستند ولی در عمل چه اتفاقی افتاده است؟ شماری از معلمان، مدام امتحان می‌گیرند و عملاً بچه ها را از موضع پرسش‌گری به پاسخ‌گویی انداخته‌اند.

حال آن که در طول ترم بچه‌ها باید سؤال کنند و معلم پاسخ دهد نه این که در تمام مدت آنها پاسخ بدهند و استرس آزمون های مکرر را به خانه و خانواده تحمیل کنند.

مدرسه یا «امتحان‌خانه»؟ سؤال نکنید، هر روز امتحان بدهید!

صبح ها به قیافۀ این بچه ها نگاه کنید. به جای این که شاد و سرخوش، روانۀ مدرسه شوند یک کتاب در دست دارند و سؤالات امتحان را حفظ می‌کنند.

این صحنه اما باید منحصر به دو یا سه نوبت در سال باشد. هر روز و هر روز که امتحان نمی‌گیرند آخر!

وزیرجدید و کنونی آموزش و پرورش این را هم نمی تواند دستور دهد یا از سرنوشت سَلَف خود عبرت گرفته و با همین وعدۀ رتبه بندی که پولش را سازمان مدیریت باید تأمین کند سرگرم است؟

کار بچه ها شده این که در خانه به یاری گاج و کلاغ سپید و خیلی سبز و برندهای دیگر سؤال و جواب حفظ کنند و در مدرسه پاسخ دهند و اگر نمره کم بیاورند، آن که باید پاسخ گو باشد پدر و مادر است!

در نظام های آموزشی مدرن پدر و مادر را فقط وقتی احضار می کنند که دانش آموز مشکل اخلاقی و روحی داشته باشد و در واقع از پدر و مادر می‌خواهند مشاوران را یاری کند. نه این که هر روز امتحان بگیری و یک بارهم پدر و مادر را مؤاخذه کنی که چرا یاد نگرفته است؟ یاد نگرفته؟ خوب یاد بدهید!

امید جهانشاهی – کارشناس ارتباطات و رسانه- از لزوم آموزش سواد دموکراتیک می نویسد و آن را این گونه توضیح می دهد: مهارت های اصلی سواد دموکراتیک عبارت اند از: تحقیق، بحث و مشارکت و منظور از «مهارت تحقیق»این است که شهروند پرسش‌گر و جست و جو‌گر باشد و این مهارت را از مدرسه و در مدرسه می‌آموزند. دانش آموز باید پرسش‌گری را از مدرسه بیاموزد و محور اصلی تفکر انتقادی است. [پایان نقل قول]

اما وقتی مدام معلم است که پرسش می کند، دانش آموز می‌تواند پرسش‌گری بیاموزد؟

با نشاندن بچه ها در موضع پاسخ‌گویی مستمر، روح پرسش‌گری را در بچه ها کُشته‌ایم و نسلی با پرسش های بی پاسخ بار می‌آوریم.

مدرسه را از «امتحان‌سرا» خارج کنیم. کاش معلم فقط تدریس کند و انتقال دهد و امتحانات از جای دیگر مدیریت شود تا خود معلمان هم عملا آزموده شوند.

مدارس ما به قدر کافی ناجذاب و متعلق به عصر قبل از دیجیتال هستند. با امتحان گیری مکرر آنها را ناجذاب تر نکنیم!
عصر ایران:سروش بامداد

دیدگاهتان را بنویسید