كودكان و قطع كردن صحبت ديگران ؛ به‌کودک‌تان بگویید اگر…

كودكان و قطع كردن صحبت ديگران ؛

به‌کودک‌تان بگویید اگر هنگامی که با فرد دیگری صحبت می‌کنید از شما چیزی میخواهد، او باید به‌طرف شما آمده و با ملایمت بازوی‌تان را فشار دهد.

سپس شما باید دست او را فشار دهید تا به‌او نشان دهید که متوجه حضور او بوده و تا چند دقیقۀ دیگر به‌او توجه نشان خواهید داد.

ابتدا، سریع واکنش نشان دهید تا کودک‌تان متوجه موفقیت این روش بشود.

به‌مرور زمان، می‌توانید بیشتر منتظر مانده و فقط هر چند دقیقه یک بار، با ملایمت دست کودکتان را فشار دهید تا به‌او یادآوری کنید که درخواست او را به‌خاطر دارید.

باما همراه باشید

@MOSHAVERETAHSILITARBIYATI

دیدگاهتان را بنویسید