طرح رتبه بندی معلمان???

طرح رتبه بندی معلمان???

———————————————-

چقدر ناراحت کننده س
وقتی این کلیپ ها رو آدم می بینه?

———————————————-

ناراحت کنندە وضعیت واقعی معلمان است .

———————————————-

با پخش این کلیپ
وضعیت مون بهترخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید