سلام. صبحتون بخیر و شادی ? ببخشید مشبه در این مصرع حذف…

سلام.
صبحتون بخیر و شادی ?
ببخشید مشبه در این مصرع حذف شده یا نه ضمیر (ت) در گرت می باشد
گرت زدست بر آید چو نخل باش کریم

———————————————-

کریم مشبه
نخل مشبه به

———————————————-

اره به نظر خودم هم کریم وجه شبه است

———————————————-

ممنون از لطفتون ? ?

———————————————-

سلام وقتتون بخیر
تو: مشیه
نخل : مشبه به
چو :ادات تشبیه
وجه شبه: ڪریم

———————————————-

تشکر از لطفتون ? ?

دیدگاهتان را بنویسید