حکایت انواع مردم برگرفته از کتاب کیمیای سعادت از امام…

حکایت انواع مردم
برگرفته از کتاب کیمیای سعادت از امام محمد غزالی

بدان که مردم  سه دسته اند :

بعضی ها مانند غذا هستند که وجودشان برای ما لازم است .

بعضی چون دارو هستند که فقط گاهی به آنها نیاز داریم .

و دسته سوم مانند بیماری هستند که ما هرگز به آنها نیاز نداریم ولیکن گاهی گرفتارشان می شویم و در چنین مواقعی باید صبر و تحمل داشته باشیم تا به سلامت از دست آنها رها شویم .

دیدگاهتان را بنویسید