#ارسالی ترانه:اینکه از داس شقاوت می چکه خون ستاره است…

#ارسالی
ترانه:اینکه از داس شقاوت می چکه خون ستاره است
لاله ها به جرم سرخی تنشون تیکه و پاره است?
قیمت عشق میدونیم توی کوچه ها میخونیم
ما حریف تیغ و تیریم آره ما خسته نمیشیم
اگه با دستای خالی روزی صد دفعه بمیریم
خاکمونو پس میگیریم آره ما خسته نمیشیم

دیدگاهتان را بنویسید