1062046817_69615

1062046817_69615

———————————————-

ب امید رتبه بندی خرج نکنید، دروغه!
موکولش کردند ب مجلس بعدی و سال بعد و ….

———————————————-

هدف:افزایش آرا

———————————————-

زدید توهدف ???

———————————————-

والله دیگه، دروغ هاشون دیگه نخ نما شده

دیدگاهتان را بنویسید